از: مدیریت آموزش وپرورش ناحيه3 كرمانشاه

به : کلیه مدارس سطح شهر و مجتمع های آموزشی شهری و روستایی

موضوع : سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی

سلام عليكم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

با احترام و تحيات الهی ، به استحضار می رساند به استناد بازرسیهای بعمل آمده در خصوص موارد ذیل در تعدادی از مدارس اقدامی انجام  نشده است لذا شایسته است مدیران محترم مدارس در این رابطه اقدام نموده که انشاء ا... در بازدیدهای بعدی مشکلی متوجه آنان نگردد0

1-     تشکیل ستاد سرویس آموزشگاه و ثبت صورتجلسات در پوشه مربوطه

2-    پرونده رانندگان سرویس و مدارک مربوطه

3-   اساسنامه حمل و نقل سرویس دانش آموزی و بخشنامه های مربوطه

4-    نصب نرخ حمل و نقل سرویس دانش آموزی در معرض دید دانش آموزان و اولیاء به صورت بنر

5-    نصب آرم و برچسب بر روی سرویسها

6-    مشخص بودن تعداد سرویس و تعداد دانش آموزان استفاده کننده از سرویس

7-    رعایت ظرفیت سرنشین خودرو

8-   دفترچه انضباطی و منشور اخلاقی رانندگان

9-    عدم بکارگیری سرویس متفرقه خارج از ضوابط شیوه نامه

10-  تنظیم ساعت شروع کار خودروهای حمل و نقل صبح و بعداز ظهر(رفت و برگشت) طوری که حداکثر 15 دقیقه قبل از شروع، دانش آموزان به مدرسه برسند و بلافاصله بعداز زنگ تعطیلی مدرسه به خودروها سوار شوند

11-   طبق بند 19 آیین نامه کلیه وجوه دریافتی از اولیا می بایستی به حساب آموزشگاه واریز گردد لذا دریافت هرگونه وجه توسط مدرسه،پیمانکار و یا رانندگان خلاف قانون بوده و مورد پیگرد قرار می گیرد

12- جهت اطلاع از بخشنامه های انجمن به وبلاک انجمن به نشانی: WWW.anjomannah3.blogfa.com مراجعه گردد

 

 

سید شهاب الدین زمانی علوی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه3 کرمانشاه

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در چهارشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۰ و ساعت 12:6 |

                             

       بسمه تعالی    

دایره :انجمن اولیا ومربیان

                                                                                            تاریخ :                                                                                                                               شماره :

به: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه                کد فعالیت :

از:

     باسلام وتحیات الهی

گزارش برگزاری جلسه ی انتخابات هیأت رئیسه انجمن اولیاومربیان آموزشگاه...............

در اجرای مقررات انجمن اولیا و مربیان ,گزارش برگزاری انتخابات هیأت رئیسه انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ،به شرح ذیل ارسال می گردد .

 * اطلاعات جلسه اخذ رأی:

ساعت:

تاریخ برگزاری

روز برگزاری جلسه:

اسامی غائبین:

تعداد اعضای حاضر:

                                                                                                                    اسامی برگزیدگان عضو هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه:

 

ملاحضات

تعداد آراءدر این جلسه

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

رئیس انجمن اولیا و مربیان

1

 

نایب رئیس انجمن اولیاومربیان آموزشگاه

2

 

منشی و رابط انجمن اولیاو مربیان آموزشگاه

3

 

* مشخصات اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه به تفکیک سمت :

 

امضاء

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

رئیس انجمن

2

 

مدیر آموزشگاه

 

1

 

نائب رئیس

4

 

معاون آموزشی

3

 

نماینده معلمان

6

 

معاون پرورشی

5

 

نماینده منتخب اولیا

 

8

 

منشی و رابط

7

 

نماینده منتخب اولیا

10

 

نماینده منتخب اولیا

9

نام ونام خانوادگی مدیر آموزشگاه :

نام و نام خانوادگی رییس انجمن اولیا و مربیان  

                 امضاء                                                            مهر وامضاء

                                                                           

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در سه شنبه ۲۲ آذر۱۳۹۰ و ساعت 12:52 |

بسمه تعالی

                                                                                                                     شماره: 

                                                                                                             تاریخ:                                                                                                                                                                           کد فعالیت انجمن:

پیوست: 

گزارش برگزاری جلسه ی انتخابات هیاءت رئیسه انجمن اولیاومربیان آموزشگاه

 

در اجرای مقررات انجمن اولیا و مربیان ,گزارش برگزاری انتخابات هیاءت رئیسه انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ،به شرح ذیل ارسال می گردد .

 * اطلاعات جلسه اخذ راءی:

ساعت:

تاریخ برگزاری جلسه

روز برگزاری جلسه

اسامی غائبین:

تعداد اعضای حاضر

اسامی برگزیده گان عضو هیاءت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه:::

 

ملاحضات

تعداد آراءدر این جلسه

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

رئیس انجمن اولیا و مربیان

 

1

 

 

نایب رئیس انجمن اولیاومربیان آموزشگاه

 

2

 

 

منشی و رابط انجمن اولیاو مربیان آموزشگاه

 

3

 

* مشخصات اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه به تفکیک سمت:

 

امضاء

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

رئیس انجمن

 

2

 

مدیر آموزشگاه

 

1

 

نائب رئیس

 

4

 

معاون آموزشی

 

3

 

نماینده معلمان

 

6

 

معاون پرورشی

 

5

 

نماینده منتخب اولیا

 

8

 

منشی و رابط

 

7

 

نماینده منتخب اولیا

 

10

 

نماینده منتخب اولیا

 

9

 

نماینده منتخب اولیا

 

12

 

نماینده منتخب اولیا

 

11

 

 

 

14

 

نماینده منتخب اولیا

 

13

 

نام ونام خانوادگی مدیر آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی نجمن اولیا و مربیان:  

امضا :

 

 

امضا :

 

کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان ناحیه3 کرمانشاه۳

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در دوشنبه ۲۱ آذر۱۳۹۰ و ساعت 11:33 |

با استعانت از خداوند منان و ارسال بخشنامه به مدارس ناحیه روز 25 ذی الحجه برابر با اول آذر ماه 90 مراسم  بزرگداشت روز خانواده در کلیه مدارس ناحیه برگزار و از خانواده های موفق بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان ناحیه با اهداء جوائز تجلیل بعمل آمد همزمان این مراسم براساس برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های بعمل آمده و ارسال دعوت نامه برای رؤسای انجمن اولیاء و مربیان ، اعضای شورای انجمن اولیاء و مربیان ناحیه ، خانواده های موفق معرفی شده از سوی مدارس ناحیه ، اولیاء، دانش آموزان و عوامل اجرایی مدرسه راهنمایی شاهد یاران امام(ره) با حضور مسئولین آموزش و پرورش ناحیه3 و رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان استان در محل آموزشگاه مذکور برگزار گردید که ذیلاً به خلاصه ای از آن اشاره می شود0

1-   تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید

2-   نصب بنر و پلاکاتهایی در رابطه با گرامیداشت روز خانواده

3-   پذیرایی از مدعوین با شاخه گل

4-   پخش سرود جمهوری اسلامی

5-   اجرای سرود ویژه گرامیداشت روز ملی خانواده توسط دانش آموزان

6-   سخنرانی برادر امینی معاونت محترم برنامه ریزی و عضو شورای انجمن اولیاء و مربیان ناحیه3

7-   سخنرانی برادر جناب سرهنگ مظفری معاونت محترم اجتماعی نیروی انتظامی استان و عضو شورای انجمن اولیاء و مربیان ناحیه3

8-   برگزاری مسابقه فرهنگی بین حضار و اهداء جایزه به قید قرعه به 20 نفر از برندگان

9-   اهداء جوائز به خانواده های موفق

10- اهداء بسته فرهنگی ( بروشور، مجلات پیوند، پیامهای تربیتی...)

11- چاپ گزارش مراسم در روزنامه های محلی

 کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان ناحیه3

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در پنجشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۰ و ساعت 12:13 |

از  سوی سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، مدرسه ناحیه3 بعنوان خانواده نمونه کشوری معرفی شد.

براساس امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی اعلام شده از سوی سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان و بررسی مدارک ارسالی از سوی مدارس توسط کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان ناحیه۳ سرکار خانم فرشته متین نژاد از اولیاء دانش آموزان مدرسه راهنمایی تقوی بعنوان خانواده نمونه کشوری از استان کرمانشاه معرفی شد.

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در سه شنبه ۸ آذر۱۳۹۰ و ساعت 9:45 |

بسمه تعالي

فرم گزارش ابتكارات وفعاليت  هاي انجام شده درآبان ماه  سال 1390 استان كرمانشاه

كارشناس  انجمن اوليا ء ومربيان اداره آموزش  وپرورش ناحيه 3 كرمانشاه

رديف

عنوان فعاليت / ابتكار

شرح فعاليت  / ابتكار

آمار

تعداد

مورد

ملاحظات

1

تشکیل شورا انجمن

تشکیل شورا انجمن اولیا در خصوص پیشنهادات اعضای انجمن به منظور بهتر برگزار شدن روز خانواده

 

آبان ماه

2

 

ارسال گزارش مصور

ارسال گزارش مصور مدارس همراه با 10 عدد لوح فشرده مربوط به اجرای برگزاری انتخابات هفته پیوند در مدارس

 

آبان ماه

3

بخشنامه

ارسال بخشنامه در خصوص نحوه جذب مشارکت های مردمی به مدارس

 

آبان ماه

4

دعوتنامه

ارسال دعوتنامه برای اعضای شورای انجمن ناحیه جهت شرکت در جلسه

 

آبان ماه

5

مجله پیوند

دریافت فرم درخواست اشتراک مجله پیوند از مدارس

 

آبان ماه

6

ارسال شیوه نامه

ارسال شیوه نامه برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان به مجتمع های آموزشی/شهری و روستایی

 

آبان ماه

7

مجلات پیوند

توزیع مجلات پیوند سهمیه تابستان90

3500

آبان ماه

8

بخشنامه

ارسال بخشنامه در خصوص دریافت مجلات پیوند مشترکین مدارس

 

آبان ماه

9

توزیع مجله پیوند

ارسال بخشنامه به واحدهای آموزشی جهت تحویل مجله پیوند

 

آبان ماه

10

تهیه بخشنامه

تهیه و تنظیم بخشنامه به مناسبت برگزاری مراسم روز خانواده به مدارس

 

آبان ماه

11

توزیع دفتر انجمن اولیاء و مربیان

توزیع دفتر راهنمای فعالیت انجمن اولیاء و مربیان به کلیه واحدهای آموزشی شهر و روستا ضمناً کلیه مدارس روستایی موظف به تشکیل انجمن اولیا و مربیان شده اند

 

آبان ماه

12

تهیه پلاکارد و تراکت

تهیه پلاکارد و تراکت به مناسبت روز خانواده و تبلیغات در این خصوص

 

آبان ماه

13

ثبت صورتجلسات انجمن مدارس

ثبت صورتجلسات انجمن مدارس در پوشه فعالیتهای آنان

 

آبان ماه

14

اشتراک گیری مجله پیوند

اشتراک گیری مجله پیوند در سال تحصیلی جاری

3260

آبان ماه

15

سرویس مدارس

پیگیری امور مربوط به سرویس مدارس

 

آبان ماه

16

ثبت صورتجلسات انجمن مدارس

ثبت صورتجلسات انجمن مدارس در پوشه فعالیتهای آنان

 

آبان ماه

17

سرویس مدارس

پیگیری امور مربوط به سرویس مدارس

 

آبان ماه

18

نظارت و شرکت در جلسات انجمن مدارس

نظارت و شرکت در جلسات انجمن اولیاء بعضی از مدارس و بازدید از عملکرد آن ها

 

آبان ماه

19

فعالیت مرکز مشاوره

تعداد مراجعین در مرکز مشاوره و راهنمائی خانواده در آبان

90

آبان ماه

20

صورتجلسه

ارسال صورتجلسه شورای انجمن به اداره کل

 

آبان ماه

 

رديف

عنوان فعاليت / ابتكار

شرح فعاليت  / ابتكار

آمار

تعداد

مورد

ملاحظات

21

جلسه

شرکت در جلسه کارگروه استان

 

آبان ماه

22

 

بخشنامه

ارسال بخشنامه مربوط به اعلام آمار نیروهای ثبت نام در کلاس آموزش خانواده در مدارس

 

آبان ماه

23

مکاتبه

مکاتبه با سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه در خصوص رانندگان فاقد شرایط سرویس دهی

 

آبان ماه

24

ماموریت

پیگیری امور مربوط به مرکز راهنمایی و مشاوره ناحیه

 

آبان ماه

25

دعوتنامه

ارسال دعوتنامه برای اعضای شورای انجمن ناحیه جهت شرکت در جلسه

 

آبان ماه

26

بازدید

بازدید از مدارس در خصوص مسائل سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی

 

آبان ماه

27

بخشنامه

ارسال بخشنامه مربوط به معرفی خانواده نمونه به مدارس

 

آبان ماه

28

فعالیت

بررسی پرونده های مربوط به خانواده موفق

 

آبان ماه

29

معرفی

معرفی خانواده نمونه حائز شرایط به اداره کل متبوع

 

آبان ماه

30

مساعدت

مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت معرفی شده از مدارس

 

آبان ماه

31

بخشنامه

ارسال بخشنامه مربوط به معرفی عوامل فعال در امر اشتراک پیوند به مدارس

 

آبان ماه

32

آمار

ارسال آمار مدارس عشایری داری انمجمن اولیاء و مربیان به اداره کل

 

آبان ماه

33

همکاری

همکاری با گروه محترم انجمن اولیاء و مربیان استان در خصوص مصاحبه مشاورین

 

آبان ماه

34

سرویس مدارس

پیگیری امور مربوط به سرویس مدارس

 

آبان ماه

35

جلسه

شرکت در جلسه کارشناسان انجمن اولیاء و مریبان نواحی و مناطق استان

 

آبان ماه

36

فعالیت

تهیه تابلو مرکز مشاوره

 

آبان ماه

37

آموزش خانواده

ارسال بخشنامه به مدارس در خصوص آموزش خانواده

 

آبان ماه

38

سازماندهی

سازماندهی مدرسین آموزش خانواده

 

آبان ماه

39

ابلاغ

صدور ابلاغ برای مدرسین مرکز آموزش خانواده

 

آبان ماه

 

 

 

کارشناس انجمن اولیاء و مربیان ناحیه سه کرمانشاه

عبدالحسین پرنور

 

 

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در چهارشنبه ۲ آذر۱۳۹۰ و ساعت 15:4 |

 

 روز :سه شنبه تاريخ : 1/9/90               مكان :  مدرسه شاهد یاران امام(ره)          شماره جلسه :  16           ساعت : 30/10        (آذر ماه 90)

دستور كار جلسه

1ـ بزرگداشت روز خانواده

    شرح جلسه

 

با حمد و سپاس بیکران به درگاه احدیت یکتا ، سلام و درود بیکران برروح مطهر معمار و بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) طول عمر با شرف و عزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی)، توفیقات روز افزون الهی برای دولت خدمتگزار، جلسه آذر  ماه 90 اعضای شورای انجمن اولیاء و مربیان ناحیه3 براساس دعوت قبلی و پیشنهاد اعضاء شورا، راس ساعت 30/10 روز سه شنبه 1/9/90  بطور مشترک با رؤسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس ، عوامل اجرایی مدرسه راهنمایی شاهد یاران امام(ره) و اولیاء شرکت کننده در همایش گرامی داشت روز خانواده  تشکیل و با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید ابتدا آقای امینی معاونت اداری مالی و عضو شورای انجمن ناحیه ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار و تقدیر و تشکر از حضور آنان در جلسه و ارائه راهکار در خصوص بهبود عملکرد انجمن و حوزه کاری مرتبط با انجمن ، اهداف تشکیل جلسه توضیحاتی ارائه و فرمودند علت نامگذاری 25 ذی الحجه اول آذرماه تحت عنوان روز خانواده توسط شورای فرهنگ عمومی کشور بدین منظور است هنگامی که سرور و سالار شهیدان امام حشین(ع) در کودکی مریض می شوند پدر و مادر بزرگوارشان (امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ) در شفا یافتن فرزند نذر می کنند روزه بگیرند و زمانی که به شکرانه قبولی نذر روزه را شروع می کنند امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و حتی خدمتکار خانواده در این امر شرکت و طی سه روز متوالی روزه ، مقدار نان و غذایی که جهت افطار تهیه می کنند، روز اول بینوایی مستمند ، روز دوم یتیمی نیازمند و روز سوم اسیری دردمند هنگام افطار به خانواده امام (ع) مراجعه و آن بزرگوار نان و غذای افطاری را در این ایام به آنها می دهند و خود با آب افطار می نمایند. ایثار ، گذشت ، انفاق و همدردی با نیازمندان و اعمال و افعال خدایی آن خانواده (پنج تن آل عبا) باعث گردید که خداوند در فضیلت این خانواده سوره هل اتی (انسان) نازل فرمایند در ادامه جناب سرهنگ مظفری معاونت اجتمایی نیروی انتظامی استان

 

 

 

                                                                                                                                                         

  

و عضو شورای انجمن اولیاء و مربیان ناحیه در خصوص مسائل مرتبط با خانواده، وظایف اولیاء نسبت به سرنوشت فرزندان و آرامش و  امنیت خانواده توضیحاتی داده  و سپس آقای پرنور گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط کارشناسی انجمن اولیاء و مربیا درخصوص گرامیداشت روز خانواده داده و جلسه در ساعت 12 خاتمه یافت0

 

مصوبات

 

 

 

1-   مقرر گردید جلسه توجیهی مدرسین آموزش خانواده با حضور اعضای شورای انجمن در محل تالار شهید بهشتی قبل از برگزاری کلاسهای آموزش خانواده برگزار گردد.

2-  مقرر گردید  از خانواده های موفق معرفی شده از سوی مدارس توسط مدرسه مربوطه تشکر و تقدیر بعمل آید.

3-  مقرر گردید حداقل یک دوره کلاس آموزش خانواده در هر مدرسه برگزار گردد0

 

                               كارشناس مسئول انجمن او ليا ء و مربيان ناحيه 3

عبدا لحسين پر نور

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی حسن نظری در چهارشنبه ۲ آذر۱۳۹۰ و ساعت 15:3 |